DanielRubio MediAmbient AraReus ArrenjamentLa Regidoria de Medi Ambient porta a terme durant aquest mes d’agost treballs de manteniment i millora de diferents camins de ferm natural dins el terme municipal. Aquestes intervencions permetran circular amb més comoditat i seguretat per aquests vials, que guanyaran capacitat de drenatge davant les possibles avingudes o acumulacions d’aigua que puguin causar les pluges. A més, properament es faran tasques de millora a alguns camins pavimentats per millorar-ne el ferm.

Les accions que es troben en procés d’execució inclouen els camins de ferm natural següents:

Camí de les Senalletes: millora del ferm amb aportacions de terres externes i compactació i condicionament del drenatge longitudinal del camí.

Camí de Monterols: millora del ferm amb aportacions de terres externes i compactació i condicionament del drenatge existent.

Camí de l’Institut Pere Mata: millora del ferm amb aportacions aportacions de terres externes i compactació i retirada de terres de sota del pont de la via del tren a la zona de connexió amb el barri Gaudí (final de l’avinguda de Saragossa).

Camí de la Barraqueta: retirada de terres de sota del pont de la via del tren per a la millora del pas i de drenatge.

Camí de les Puntes: millora del drenatge existent. La intervenció consistirà en el manteniment del desarenador existent entre la riera de la Quadra i el pont de la C-14 i la modificació del solament amb la retirada del formigó existent i la disposició de pedra gruixuda per tal de millorar el drenatge de la infraestructura. Les accions de millora d’aquest drenatge juntament amb el tub de desaiguament del camí de les Puntes es van realitzar tres anys enrere i s’ha conseguit evitar que les aigües procedents tant de la riera com de la infraestructura de drenatge de la C-14 inundessin el pont de la C-14, de manera que s’ha evitat que el camí quedi inutilitzat en període de pluges. Amb aquesta mesura es procura evitar l’entollament de les aigües en el desarenador i millorar-ne la filtració cap al subsòl.

El conjunt d’aquestes intervencions es realitzaran en el marc del contracte de treballs d’arranjament ordinari de camins del terme municipal de Reus i neteja subsidiària de solars, adjudicat a l’empresa J. Morell per un import anual de 100.000 euros.

Millora de paviments malmesos

D’altra banda, a principis de setembre és previst que s’iniciïn els treballs per a reparar el paviment malmès a diferents punts d’alguns camins del terme. En concret al camí de la Pedra Estela, al camí del Mas del Blasi, als laterals de la variant de la carretera C-14 i al camí de la Canonja a Vila-seca. Aquestes tasques de reparació aniran a càrrec de la brigada de manteniment de camins de l’empresa FCC. El pressupost és assumit dins el contracte establert entre l’Ajuntament i aquesta companyia.

Inversions 2017

Pel que fa les inversions previstes en la millora de camins per l’any 2017 hi ha un disponible de 58.200 euros amb els quals es realitzaran noves pavimentacions amb aglomerat asfàltic sobre camins ja pavimentats però que es troben en un grau de deteriorament important com és el camí de Blancafort, el primer tram del camí del Mig i un tram del camí del Roquís a l’alçada del polígon Agro-Reus. Aquestes accions s’estan tramitant actualment i està prevista la seva execució durant el mes d’octubre.

Les cookies ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies

Si no cambia la configuració del seu navegador, vostè accepta l'us

Acepto